آزمون خوراک انسان ، دام و طیور

Testa

تقلبات

آزمون های اصالت , صحت و بررسی تقلبات

Testa

غلات

غلات و آرد

Testa

فلزات سنگین

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا

Testa

میکروبیولوژی

انجام تستهای میکروبیولوژی از خدمات دیگر این شرکت می باشد.

Testa

مولکولاربیولوژی و ایمنی شناسی

بخش بیوتکنولوژی آزمایشگاه کنترل کیفی تستا با وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری قادر به ارائه خدمات زیر به مشتریان می باشد:

Testa

مایکوتوکسین

بر اساس تخمین سازمان جهانی غذا و کشاورزی حدود 25 درصد محصولات غذایی به مایکوتوکسین ها آلوده است.

Testa

آنالیز تغذیه ای

تعیین ترکیب مواد غذایی ، ارزش تغذیه ای و فرمولاسیون

Testa

سموم دفع آفات نباتی

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا با در اختیار داشتن زیر ساخت و امکانات مجهز قادر به اندازه گیری باقیمانده سموم در ماتریسهای مختلف مواد غذایی می باشد.

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com