غلات

غلات و آرد

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا دارای امکانات کاملاًَ منحصر بفردی در خصوص غلات و آرد از شرکت brabender  آلمان در اختیار دارد آزمایشات قابل انجام در این حوزه عبارتند از:

 1. تعیین ارزش نانوایی به روش فارینو گرافی
 2. میکرو ویسکو آمیلوگرافی
 3. عدد زلنی
 4. آنالیز بافت
 5. فالینگ نامبر
 6. رئولوژی
 7. GMO
 8. مایکوتوکسین ها
 9. سموم دفع آفات نباتی
 10. فلزات سنگین
 11. اسید فولیک
 12. آهن
 13. میکرو بیولوژی

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com