فلزات سنگین

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا

با در اختیار داشتن دستگاههای متعدد AAS Continuum Source و هضم اتومات قادر به اندازه گیری فلزات سنگین شامل : آرسنیک ، جیوه، سرب، کادمیوم و سایر عناصر در حد ppm  (میلی گرم در کیلوگرم) و ppb (میکرو گرم در کیلوگرم) با دقت و صحت بسیار بالا می باشد.

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com