آزمون فرآورده های آرایشی و بهداشتی

طبق مجوزهای اخذ شده از سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و منطبق با اصول ISO17025 ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، میکروبیولوژی و سم شناسی محصولات بهداشتی کنترل می شوند.

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com