میکروبیولوژی

انجام تستهای میکروبیولوژی از خدمات دیگر این شرکت می باشد.

این تست ها شامل شناسایی انواع میکروب های بیماریزاست (شامل سالمونلا، لیستریا و غیره) و یا ارگانیسم هایی که باعث ایجاد پوسیدگی می شوند(مانند مخمرها و کپک ها)، همچنین ارائه خدمات بازرسی و انجام تست های آسپتیک در مواد بسته بندی و اندازه گیری میکروب های موجود در هوا از خدمات دیگر این شرکت است با هدف ایمن سازی و ارزیابی بهداشت مواد غذایی و آرایشی بهداشتی جهت رفاه حال مشتریان و مصرف کنندگان.

در این آزمایشگاه علاوه بر روش های کلاسیک، روش های مدرن (PCR) نیز به منظور سرعت بخشیدن به تست های تشخیصی انجام می شود. کلیه روش ها و پروتوکل های مورد استفاده در این آزمایشگاه قابل اعتماد بوده و بر اساس استاداردهای ملی و همچنین فارماکوپه می باشد. سایر خدمات شرکت شامل نمونه برداری، بازرسی و حسابرسی و همچنین آموزش HACCP می باشد.

دامنه شمول

دامنه شمول این آزمایشگاه شامل ماتریکس وسیعی از غذاها و سایر فرآورده ها می باشد شامل:

 • غذا
 • نوشیدنی ها
 • خوراک دام
 • آرایشی بهداشتی
 • افزودنی ها
 • داروها
 • مواد بسته بندی

پاتوژن ها

تست های تشخیصی میکروبیولوژی شامل شناسایی تعداد زیادی از میکروارگانیسم های پاتوژن شامل:

 • لیستریا مونوسایتوژنز
 • سالمونلا
 • اشریشیاکلی O157
 • کلستریدیوم پرفرینژنز
 • باسیلوس سرئوس
 • انتروباکتر ساکازاکی
 • کمپیلوباکتر
 • استافیلوکوکوس اورئوس
 • ....

می باشد.

سایر خدمات

علاوه بر موارد بالا، سایر خدمات این شرکت در زمینه میکروبیولوژی شامل:

 • تست های چالشی
 • تشخیص گونه میکروارگانیسم
 • تعیین تاریخ انقضا
 • و ارزیابی و تعیین پارامترهای بهداشتی می باشد

این آزمایشگاه همچنین به مشتریان خود موارد زیر را ارائه می دهد:

 • نتایج به همراه روش کار قابل فهم از تکنیک های آزمایشگاهی میکروبیولوژی
 • آنالیزهایی با کیفیت بالا و قابل اعتماد و شناخته شده توسط بسیاری از مشتریان و تایید شده توسط ممیزی هر ساله
 • ارائه نتایج الکترونیکی که می تواند آنالیز آماری و روند نتایج را نشان دهد
 • راهکارهای متخصصان ما به مشتریانمان کمک می کند تا در عمل از آلودگی محصولاتشان جلوگیری نمایند.
 • خدمات سریع و صمیمانه پرسنل این آزمایشگاه قابل مشاهده می باشد.

آلرژن های غذایی سرعت افزایش بی سابقه ای در طول سال های اخیر داشته اند. بر طبق مشاهدات اخیر واکنشهای آلرژیک مرتبط با غذا در طول سال های گذشته افزایش یافته است. برخی از این واکنش ها تاثیر عمده ای بر کیفیت زندگی افراد داشته ویا منجر به شوک آنافیلاکسیک تهدید کننده زندگی در عرض یک دقیقه گردیده است.

عدم تحمل غذایی مثل عدم تحمل لاکتوز، گلوتن و بیماری متعاقب آن به نام سلیاک نیز در حال افزایش است که می تواند در نهایت بیماری ژنتیکی شایع در کشور شود.

افراد با آلرژی های غذایی یا عدم تحمل غذایی می بایست پرهیز غذایی داشته باشند، بنابراین تولیدکنندگان باید اطلاعات جزئی در خصوص محتویات غذا، افزودنی ها و احتمال واکنش متقاطع هر فرآورده را در اختیار مصرف کنندگان بگذارند. علاوه بر این ها باید مقررات سخت دولتی را در خصوص تهیه فرآورده رعایت نمایند.

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا چه کمکی در این زمینه می تواند انجام دهد:

در سیستم آزمایشگاهی تکنیک هایی بر مبنای الایزا جهت شناسایی پروتئین های ویژه در غذا و همچنین روش هایی بر مبنای PCR نیز جهت شناسایی ِDNA مورد استفاده قرار می گیرد.

این آزمایشگاه تکنیک دیگری جهت شناسایی چندین آلرژن به طور همزمان در یک زمان واحد از طریق LC-MS/MS نیز ارائه می دهد.

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com