مولکولاربیولوژی و ایمنی شناسی

بخش بیوتکنولوژی آزمایشگاه کنترل کیفی تستا با وجود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری قادر به ارائه خدمات زیر به مشتریان می باشد:

  • شناسایی ارگانیسم های تغییر ژنتیک یافته مانند : برنج، گندم، سویا و ذرت .
  • سنجش حضور یا عدم حضور باکتری ها مانند: سالمونلا، استافیلوکوکوس اورئوس ، لیستریا مونوسایتوژنز و کمپیلو باکتر
  • شناسایی عوامل باکتریایی و قارچی آلوده کننده فرآورده های غذایی در حد جنس و گونه جهت تشخیص منبع آلودگی
  • شناسایی حضور پروتئین سویا در صنایع گوشتی مانند سوسیس و کالباس
  • تشخیص حضور گوشت های گوسفند ، گوساله و مرغ در فرآورده های غذایی
  • تشخیص حضور گوشت های غیر مجاز مانند گربه، سگ، الاغ ، اسب و .....

سایر خدمات :

  • طراحی پرایمر
  • آموزش تکنیک های مولکولی شامل استخراج DNA ، PCR و الکتروفورز
  • انجام پروژه های تحقیقاتی
  • انجام خدمات پایان نامه های دانشجویی

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com