اهداف و چشم انداز

  • ایجاد اولین مرکز تخصصی بازرسی و کنترل آزمایشگاهی بین المللی خصوصی مواد غذایی ، دارویی، آرایشی و بهداشتی در ایران
  • تسهیل روابط تجاری از طریق صدور گواهینامه های معتبر بین المللی
  • توسعه تضمین ایمنی مواد غذایی، دارویی و بهداشتی
  • افزایش توانایی های تحقیقاتی و پژوهشی در راستای ارتقاء محصولات غذایی ، دارویی و آرایشی و بهداشتی
  • کنترل واکسن ها و فرآورده های بیولوژیک
  • تجهیزات پزشکی

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com