کالیبراسیون

این آزمایشگاه دارنده مجوز تایید صلاحیت به شماره 1913 از اداره کل استاندارد خراسان رضوی به عنوان آزمایشگاه همکار بوده و در سال 1391 موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ISO IEC 17025 از نظام تایید صلاحیت ایران به شماره 318 گردیده است.

آزمایشگاه کالیبراسیون تستا با بهره گیری از کارکنان دارای تجربه بالا و آموزش دیده، تجهیزات و لوازم با برترین برندها و فضای آزمایشگاهی استاندارد، توانایی انجام خدمات کالیبراسیون در بهترین زمان ممکن و با هزینه مناسب، در محل آزمایشگاه و همچنین سایت مشتری را دارد.

همچنین خدمات مشاوره جهت تامین تجهیزات مورد نظر، تدوین دستورالعمل های آزمون و کالیبراسیون، تعیین دوره های کالیبراسیون و استقرار سیستم های مدیریتی و کنترل کیفی مرتبط از دیگر خدمات قابل ارائه می باشد.

پیاده سازی نرم افزار کالیبراسیون با رعایت الزامات استاندارد و انجام کلیه محاسبات مورد نیاز گواهینامه کالیبراسیون از جمله عدم قطعیت اندازه گیری از دیگر قابلیت های قابل انجام می باشد.

شیمی

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری شامل انواع پی اچ سنج، هدایت سنج، رفرکتومتر، هیدرومتر و دستگاه های کروماتوگرافی (اسپکتروفتومتر، HPLC،...)

ابعاد

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری طول شامل انواع کولیس، عمق سنج، ارتفاع سنج، میکرومتر، ساعت اندازه گیری، متر نواری

فشار

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری فشار شامل انواع فشارسنج، خلأسنج، ترنسمیتر و ترنسدیوسر فشار و خلأ

دما

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دما شامل انواع دماسنج مایع در شیشه، عقربه ای، ترموکوپل، مقاومتی و محیط های دمایی شامل آون، انکوباتور، بن ماری، یخچال، فریزر، کوره)

جرم

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری جرم شامل انواع وزنه، ترازو و باسکول

حجم

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری حجم شامل انواع ظروف حجمی شیشه ای و پیستونی

رطوبت

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری رطوبت شامل انواع رطوبت سنج

دورسنج

کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری دور شامل انواع سانتریفیوژ، دورسنج نوری

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com