بیانیه ماموریت

 

 

شرکت آزمایشگاه کنترل کیفی تستا از سال 1386 فعالیت خود را در استان خراسان – مشهد  به منظور ارزیابی و کمک به بهبود سلامت جسم و روان جامعه ایران  از طریق ارائه خدمات بازرسی، آزمایشگاهی، آموزش، پژوهش و مشاوره  در حوزه های بازرسی و کنترل عوامل زیست محیطی، مواد خوراکی، اشامیدنی، آرایشی ، بهداشتی و همچنین کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری  به واحدهای تولیدی، صادر و وارد کنندگان صنایع غذایی بهداشتی و آرایشی، اداره کل استاندارد، معاونت غذا و دارو، بیمارستانها و مراکز درمانی، مراکز تحقیقاتی ، معاونت بهداشتی، واحدهای صنفی، آزمایشگاه های همکار و سایر شخصیتهای حقیقی در قالب محقق، کارآفرین و ..آغاز نموده است.

این آزمایشگاه  به منظور اطمینان از صحت نتایج حاصل از ارائه خدمات که اثرات مهمی را بر سلامت جامعه دارد، استفاده از تکنولوژی و دانش روز دنیا را بعنوان مهمترین ابزارهای خود برگزیده و در همین راستا حفظ سلامت جامعه را بعنوان والاترین ارزش سازمانی خود و در ادامه اقتصادی بودن فعالیتها، نظم و انظباط ، صداقت ، صراحت  و رازداری همراه با کرامت انسانی را ویژه کلیه ذینفعان بعنوان بالاترین مقام تصمیم گیری سازمان خود معرفی می نماید

این آزمایشگاه بعنوان شخص ثالث خود را مبرا  از هر گونه جانبداری از فرد، شرکت و سازمان خاص در تلخیص، تغییر و یا تفسیر نتایج آزماشگاهی میداند و به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات و افزایش سطح رقابتی خود در دو بخش کمیت و کیفیت خدمات، توجه به کارکنان ، رضایت مشتریان ، خلاقیت و نوآوری ، کارتیمی ، رعایت قوانین و مقررات سازمانهای نظارتی و بالادستی، کار بهره ور ، آموزش و توانمند سازی و بهبود مستمر را در انجام تکالیف و مسئولیتهای خود جاری  و آنها را بعنوان مهمترین فاکتورهای حیات سازمانی خود برگزیده است.

ما داشتن تجهیزات مدرن و گستره دامنه فعالیتها  در دو  بخش آزمون و کالیبراسیون، سبک مدیریتی اثربخش و کارآمد بر پایه کار گروهی و داشتن کارکنانی مجرب، متعهد  و دلسوز را بعنوان ویژگی های ممتاز خود می دانیم  و تمامی تلاش خود را جهت حفظ آن به کار خواهیم گرفت.

 

 

 

     

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com