خدمات بازرسی

این شرکت با در دست داشتن مجوز از اداره کل استاندارد خراسان رضوی مجوز بازرسی  و نمونه برداری از خوراک و فرآورده های کشاورزی و روغن های گیاهی را در دست داشته و نسبت به افزایش دامنه فعالیت در زمینه های  صنایع بسته بندی و سلولزی، صنایع فلزی شامل مکانیک و فلز شناسی ،صنایع غیرفلزی شامل شیمیایی و پلیمر، بسته بندی، پوشاک و فرآوره های نساجی و الیاف و چرم و پوست و پای پوش، برق و الکترونیک اقدام نموده است.

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com