خدمات آموزشی

با توجه به امکانات نوین و دامنه شمول بسیار وسیع فعالیت در مقایسه با سایر آزمایشگاه های بخش دولتی و خصوصی این آزمایشگاه با اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت و درمان سهم بالایی در آموزش و بازآموزی مسئولین و مدیران کیفیت واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی دارد. همچنین با موسسات آموزشی و پژوهشی از جمله دانشکده های دارو سازی، کشاورزی، علوم در آموزش و نیز انجام پروژه های پایان نامه و پژوهشی دانشجویان و اساتید همکاری می نماید.

شما می توانید با استفاده از این قسمت در دوره های آموزشی ثبت نام نمایید.
لیست دوره های آموزش مرکز در ادامه قابل انتخاب می باشد.
متقاضیان می توانند با انتخاب یک یا چند دوره آموزشی نسبت به پرداخت آن لاین هزینه اقدام نمایند.


پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com