پیگیری نتایج آزمون

 در صورت تمایل به پیگیری نتایج آزمون از طریق سایت نامه درخواست خود را به آزمایشگاه تستا ارسال فرمایید و پس از در یافت نام کاربری و کلمه عبور می توانید از این آدرس   وضعیت نمونه های خود را پیگیری نمایید.

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com