ثبت نام و پیگیری دوره های آموزشی

 در صورت تمایل به ثبت نام در دوره های آموزشی در بخشهای مختلف آزمایشگاه کنترل کیفی تستا و همچنین جهت پیگیری مراحل ثبت نام و سپس دریافت گواهینامه می توانید به این آدرس مراجعه نمایید. 

دانلود فایل راهنما جهت ثبت نام دوره های آموزشی

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com