تقلبات

آزمون های اصالت , صحت و بررسی تقلبات

با توجه به شرایط فرهنگی و اقتصادی هر جامعه و تحول اساسی در تکنولوژیهای مواد غذایی زمینه  وجود و بروز تقلبات و بستر های ناسالم فراهم شده است صیانت از حقوق مصرف کنندگان از اهم وظایف نهاد های حاکمیتی و نظارتی است .

آزمایشگاه کنترل کیفی تستا در راستای ماموریت های سازمانی خود نسبت به این مهم اقدام نموده و با توجه به امکانات بالفعل خود نسبت به تایید اصالت و یا وجود بعضی از تقلبات در مواد غذایی برخی از روش و تکنیکهای را عملیاتی و به مشتریان دولتی و خصوصی خود ارائه می نماید. روشهای مورد استفاده مبتنی به تعیین نوع DNA ,تعیین ویژگی های خاص فیزیکو شیمیایی و یا ردیابی و تعیین مقدار مواد غیر مجاز در مواد غذایی می باشد

محصولات غذایی مورد ارزیابی شامل:

  1. آب میوه ها و محصولات وابسته
  2. عسل
  3. فرآورده های گوشتی
  4. شیر و فرآورده های لبنی
  5. زعفران
  6. انواع شکلات

پل های ارتباطی ما

ارسال درخواست
+ 985135424801 - 8
بیشتر

فکس: 00985135424810

testalab@gmail.com