T E S T A   L A B

خدمات تخصصی آموزش

با توجه به امکانات نوین و دامنه شمول بسیار وسیع فعالیت در مقایسه با سایر آزمایشگاه های بخش دولتی و خصوصی این آزمایشگاه با اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سهم بالایی در آموزش و بازآموزی مسولین فنی و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی موادغذایی و بهداشتی دارد. همچنین با موسسات آموزشی و پژوهشی از جمله دانشکده های داروسازی ،کشاورزی و علوم در آموزش و نیز انجام پروژه های پایان نامه و پژوهشی دانشجویان و اساتید همکاری می نماید .

شرایط استفاده از خدمات آموزش

با توجه به امکانات نوین و دامنه شمول بسیار وسیع فعالیت در مقایسه با سایر آزمایشگاه های بخش دولتی و خصوصی این آزمایشگاه با اخذ مجوز از سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی سهم بالایی در آموزش و بازآموزی مسولین فنی و مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی موادغذایی و بهداشتی دارد. همچنین با موسسات آموزشی و پژوهشی از جمله دانشکده های داروسازی ،کشاورزی و علوم در آموزش و نیز انجام پروژه های پایان نامه و پژوهشی دانشجویان و اساتید همکاری می نماید .

مراحل انجام کار چگونه است ؟

ارسال درخواست

ارسال درخواست آموزش از طریق ایمیل، تلگرام و فکس

امکان‌سنجی

امکان‌سنجی انجام آموزش بر اساس مجوز سازمان ملی استاندارد

نوبت‌دهی

نوبت‌دهی و اطلاع‌رسانی به متقاضی

صدور پیش‌فاکتور

صدور پیش‌فاکتور و ارسال برای متقاضی و دریافت فیش واریزی

برگزاری آموزش

برگزاری آموزش در موعد مقرر